Καλάθια και ξυλο...


Έμαθα ότι απόκτησε έναν… Τζιμπούρ, και η ομάδα μπάσκετ. Ξύλο στην Κίνα, ξύλο στις Φιλιππίνες… Έχει προϋπηρεσία.

Σχόλια