Η πιο μεγάλη αξία της Ζώης!Θεωρείστε την ΑΕΚ σαν την πιο μεγάλη αξία της Ζώης. Επισφράγισμα μιας διεθνιστικής αξίας που δεν περιχαρακώνεται στα στενά ελλαδικά σύνορα. Μαγευτείτε από την επιρροή που πηγάζει από τη δύναμη προσαρμογής των προσφύγων, με την οποία διατήρησαν την ιδέα της ΑΕΚ και επέβαλαν τα ουσιαστικότερα στοιχεία σε διάφορες κοινωνίες. Η ΑΕΚ υπήρξε και υπάρχει σε μια πραγματικότητα διαρκώς μεταβαλλόμενη. Αυτή η ιδιότητα είναι η μόνη εγγύηση επιβίωσης της ιδέας. Αντιληφτείτε τη σημασία της ΑΕΚ. Να είστε περήφανοι για την εξάπλωση της ιδέας στα πέρατα του κόσμου.

Σχόλια