Ο μονάρχης της ΑΕΚΟ μοναδικός απόλυτος μονάρχης στο βασίλειο της ΑΕΚ είναι το συναίσθημα!

Σχόλια