Η ΑΕΚ δεν είναι εταιρεία

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ δεν είναι εταιρεία!

Δεν είναι μετοχικό κουρελόχαρτο!

Δεν είναι άψυχος Ισολογισμός!

Δεν είναι άοσμη επένδυση!

Δεν είναι άχρωμο εμπορικό παραμάγαζο!

Δεν είναι κερδοσκοπία!

"Από το σημερινό κείμενο των Πειρατών του Ονείρου"

Σχόλια