Αναρτήσεις

ADDIO ANTONIO PUERTA

Το "μαύρο βέλος" είναι εδώ

Το στήθος γιατρεύεται, η καρδιά σπαράζει.

Ε-Ε-Ερχεται

Με το νυστέρι του γιατρού

Ποιος, ποιος, ποιος ο Μαύρος ο Θεός