Ελπίδες, επιθυμίες και όνειρα…


Εκεί, ελπίδες, επιθυμίες και όνειρα, όλοι αυτοί, τα βάζουν στο ζύγι. Τα μετρούν, με αντίβαρο το κέρδος αυτών που τους στηρίζει. Τα ζύγια είναι πειραγμένα, γέρνουν προς το συμφέρον τους, γιατί έχουν το νόμο με το μέρος τους. Η ηθική τους, δεν είναι στα μέτρα της ηθικής σου. Το κέρδος γεννά την ανηθικότητα, το παρασκήνιο και τη βία. Είναι στην φύση τους να υποτάσσουν τους οπαδούς, αλλιώς δε μπορούν να εξουσιάσουν.

Σχόλια