Αυτό το κάτιΑΕΚ είναι αυτό το κάτι που δίνει να καταλάβει και ο τελευταίος οπαδός της, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με το μοναδικό αθλητικό σύλλογο στον κόσμο που δεν είναι απλά ένα όνομα, απλά ένα σήμα, κάτι το άψυχο, αλλά πολλά – πολλά – πολλά παραπάνω.

Σχόλια