Μέθοδος των τριών κλειδιών
Μέθοδος των τριών κλειδιών: μεθοδολογικό εργαλείο για την προσέγγιση της ΑΕΚ… Το βασικό μοτίβο δίνεται από το σήμερα, αυτό που ζούμε τώρα, το σύγχρονο, το πραγματικό γεγονός, το οποίο συνιστά το δεύτερο κλειδί. Το πρώτο κλειδί, που σε ένταση σκεπάζει το δεύτερο, είναι η πηγή, το ιστορικό γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για την ίδρυση της μεγαλύτερης ομάδας του κόσμου και το αντιλαμβάνεται ο συνειδητοποιημένος οπαδός. Το τρίτο κλειδί είναι αυτό που υποβάλλει, δεν εξαγγέλλει κι ακριβώς γι’ αυτό η ενέργειά του είναι πιο αργή, αλλά και πιο επίμονη. Πηγή του: τα βιώματα των ιδρυτών, ο βιοπορισμός των οπαδών, το ψυχικό γεγονός.

Σχόλια